Urlop macierzyński

IFUrlop macierzyński jest udzielany pracownikowi na okoliczność opieki nad urodzonym dzieckiem, bądź dzieckiem przyjętym na wychowanie, co regulują osobne przepisy. Należy pamiętać, ze urlop ten nie może zostać udzielony w czasie przebywania kobiety na urlopie bezpłatnym. Za pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego uznany zostaje dzień porodu, chociaż istnieje taka możliwość, że część przysługującego urlopu macierzyńskiego może zostać wykorzystana przez kobietę jeszcze przed urodzeniem dziecka. Okres ten jest ograniczony do wymiaru czternastu dni.

Po porodzie pracownica wykorzystuje pozostała część urlopu. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi minimalnie 20 tygodni, a kończy się na wymiarze 37 tygodni, w pzraypdku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Urlopu macierzyńskiego, podobnie jak urlopu wypoczynkowego, pracownica nie może się zrzec. Możliwe jest jednak, że na jej wniosek urlop ten zostanie skrócony.

Minimalny czas, przez jaki pracownica jest zobowiązana do korzystania z urlopu macierzyńskiego, wynosi 14 tygodni. W przypadku skrócenia okresu przebywania na urlopie, pozostała część urlopu przechodzi na ojca dziecka Kobieta powinna decyzje o skróceniu urlopu macierzyńskiego pzredstawic pracodawcy na piśmie, przy czym powinno to nastąpić minimum siedem dni przed planowanym dniem powrotu do pracy.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *